Sony Xperia Z3 - Google Maps™‎ dan navigasi

background image

Google Maps™ dan navigasi

Gunakan Google Maps™ untuk menjejaki lokasi semasa anda, melihat situasi trafik masa

nyata dan mendapatkan arah terperinci ke destinasi anda.
Aplikasi Google Maps™ memerlukan sambungan Internet apabila digunakan atas talian.

Anda mungkin dikenakan caj sambungan data apabila anda sambung ke Internet dari

peranti anda. Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan

aplikasi ini, pergi ke http://support.google.com dan klik pautan “Peta untuk peranti

mudah alih”.

Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di setiap pasaran, negara atau rantau.

137

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menggunakan Google Maps™

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Peta.