Sony Xperia Z3 - Bantu kami memperbaik perisian kami

background image

Bantu kami memperbaik perisian kami

Anda boleh membenarkan penghantaran maklumat penggunaan dari peranti anda

supaya Sony Mobile boleh mengumpulkan laporan pepijat dan statistik tanpa nama yang

membantu memperbaik perisian kami. Tiada maklumat yang dikumpulkan merangkumi

data peribadi.

Untuk membenarkan penghantaran maklumat penggunaan

1

Daripada Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon > Tetapan maklumat penggunaan.

3

Tandakan kotak semak

Hntr mklumat p'gunaan jika ia belum lagi ditandakan.

4

Ketik

Setuju.

148

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.