Sony Xperia Z3 - Memulakan semula, menetapkan semula dan membaiki

background image

Memulakan semula, menetapkan semula dan membaiki

Anda boleh memaksa peranti anda untuk memulakan semula atau menutup jika ia

berhenti memberi respons atau tidak dapat dimulakan semula secara normal. Tiada

tetapan atau data peribadi dipadam.
Anda juga boleh menetapkan semula peranti anda ke tetapan kilang asal. Tindakan ini

kadang-kadang adalah perlu sekiranya peranti anda berhenti berfungsi dengan betul,

tetapi ambil perhatian jika anda ingin menyimpan sebarang data penting, anda hendaklah

terlebih dahulu menyandarkan data ini ke kad ingatan atau ingatan bukan dalaman lain.

Untuk maklumat lanjut, lihat

Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

di

halaman 42.
Jika peranti anda gagal dihidupkan kuasa atau jika anda ingin menetapkan semula

perisian peranti anda, anda boleh menggunakan Xperia™ Companion bagi

membaikpulih peranti anda. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan Xperia™

Companion, lihat

Xperia™ Companion

di halaman 40.

Jika anda berkongsi peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog masuk

sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk menetapkan semula peranti anda kepada

tetapan asal kilang.

Untuk memulakan semula peranti anda

Peranti anda mungkin gagal untuk memulakan semula jika paras bateri rendah. Sambung

peranti anda ke pengecas dan cuba mulakan semula sekali lagi.

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa .

2

Dalam menu yang terbuka, ketik

Mulakan semula. Peranti dimulakan semula

secara automatik.

Untuk menutup peranti secara paksa

1

Buka penutup slot kad SIM nano dan kad memori.

2

Menggunakan hujung mata pen atau objek yang serupa, tekan dan tahan butang

OFF lebih kurang 10 saat.

3

Selepas peranti anda menghasilkan satu siri tiga getaran pantas, lepaskan butang

OFF. Peranti dimatikan secara automatik.

Jangan gunakan objek yang terlalu tajam yang boleh merosakkan butang OFF.

Untuk menjalankan penetapan semula data kilang

Sebelum anda mulakan, pastikan anda menyandarkan sebarang data penting yang disimpan

pada memori dalaman peranti anda ke kad memori atau kad memori bukan dalaman yang lain.

Penetapan semula data kilang akan memadam semua data dari storan dalaman peranti anda,

dan anda tidak akan boleh mengakses fail tersebut pada mana-mana kad SD tersulit anda lagi.

Untuk mengelakkan kerosakan kekal pada peranti anda, jangan mulakan semula peranti

semasa prosedur penetapan semula sedang dijalankan.

147

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Sandaran & tetapan semula > Tetapkan semula data

kilang.

3

Ketik

Tetapkan semula telefon.

4

Jika dikehendaki, lukis corak buka kunci skrin anda atau masukkan kata laluan

atau PIN buka kunci skrin anda untuk teruskan.

5

Untuk mengesahkan, ketik

Padam semua.

Peranti anda tidak akan kembali ke versi perisian Android™ yang awal apabila anda

melaksanakan penetapan semula data kilang.

Jika anda terlupa kata laluan, PIN atau corak buka kunci skrin anda, anda boleh menggunakan

ciri pembaikan peranti dalam Xperia™ Companion untuk memadamkan lapisan keselamatan

ini. Anda perlu menyediakan butiran log masuk akaun Google anda untuk melaksanakan

operasi ini. Dengan menjalankan ciri pembaikan, anda memasang semula perisian untuk

peranti anda dan mungkin kehilangan sebahagian data peribadi dalam proses itu.

Membaik pulih perisian peranti

Jika anda terlupa kata laluan, PIN atau corak buka kunci skrin anda, anda boleh

menggunakan ciri pembaikan peranti dalam Xperia™ Companion untuk memadamkan

lapisan keselamatan ini. Anda perlu menyediakan butiran log masuk akaun Google anda

untuk melaksanakan operasi ini. Dengan menjalankan ciri pembaikan, anda memasang

semula perisian untuk peranti anda dan mungkin kehilangan sebahagian data peribadi

dalam proses itu.
Jika anda tidak boleh mematikan peranti anda sebelum melaksanakan pembaikan

perisian, paksa ia tutup.

Apabila anda menerima nama pengguna atau kata laluan akaun Google™ yang baharu, anda

mungkin tidak dapat menggunakannya untuk melog masuk dan memulihkan peranti anda

selama 72 jam.

Untuk membaik pulih perisian peranti menggunakan Xperia™ Companion

Sebelum melaksanakan pembaikan perisian, pastikan anda mengetahui nama pengguna dan

kata laluan akaun Google™ anda. Bergantung pada tetapan keselamatan anda, anda mungkin

perlu memasukkannya bagi memulakan semula peranti selepas pembaikan perisian.

Jika peranti anda kelihatan kaku, memulakan semula berulang kali atau tidak memulakan

langsung selepas anda telah mengemas kini perisian Xperia™ atau selepas anda

melakukan pembaikan perisian atau tetapan semula data kilang, cuba paksa peranti

tutup, kemudian cuba hidupkannya semula. Jika masalah masih wujud, paksa peranti

tutup, kemudian lakukan pembaikan perisian dengan mengikuti langkah-langkah di

bawah:

1

Pastikan bahawa Xperia™ Companion dipasang pada PC atau Mac

®

anda.

2

Buka perisian Xperia™ Companion pada komputer dan klik pada skrin utama.

3

Ikut arahan yang dipaparkan pada skrin untuk memasang semula perisian dan

melengkapkan pembaikan.