Sony Xperia Z3 - Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda

background image

Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda

Aplikasi Xperia™ Diagnostics boleh menguji fungsi khusus atau menjalankan ujian

diagnostik penuh untuk memeriksa sama ada peranti Xperia™ anda berfungsi dengan

betul.
Xperia™ Diagnostics boleh:

Menilai potensi isu perkakasan atau perisian pada peranti Xperia™ anda.

Menganalisis sejauh mana aplikasi boleh berfungsi dengan baik pada peranti anda.

Mengelog bilangan panggilan yang terputus sepanjang 10 hari yang lalu.

Mengenal pasti perisian yang dipasangkan dan memberikan butiran yang berguna

tentang peranti anda.

Aplikasi Xperia™ Diagnostics diprapasang pada kebanyakan peranti Android™ daripada

Sony. Jika pilihan Diagnostics tidak tersedia di bawah

Tetapan > Mengenai telefon, anda

boleh memuat turun versi ringkas menggunakan aplikasi Play Store™.

Untuk menjalankan ujian diagnostik khusus

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon > Diagnostik > Ujian .

3

Pilih ujian daripada senarai.

4

Ikut arahannya dan ketik

Ya atau Tidak untuk mengesahkan sama ada ciri

berfungsi.

Untuk menjalankan semua ujian diagnostik

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon > Diagnostik > Ujian > Jalankan

semua.

3

Ikut arahannya dan ketik

Ya atau Tidak untuk mengesahkan sama ada ciri

berfungsi.

Untuk melihat butiran tentang peranti anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon > Diagnostik > Fakta.

146

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.