Sony Xperia Z3 - Akaun berbilang pengguna

background image

Akaun berbilang pengguna

Peranti anda menyokong akaun berbilang pengguna supaya pengguna yang lain dapat

melog masuk ke peranti dan menggunakannya secara berasingan. Akaun berbilang

pengguna sangat sesuai dalam situasi di mana anda berkongsi peranti yang sama

dengan orang lain atau pinjamkan peranti anda kepada orang lain yang

menggunakannya sebentar. Pengguna yang mula-mula menyediakan peranti menjadi

pemilik peranti. Hanya pemilik yang boleh mengurus akaun pengguna lain. Selain

daripada akaun pemilik, terdapat dua jenis akaun yang berlainan:

Pengguna Tetap: Akaun jenis ini sesuai untuk orang yang selalu menggunakan peranti

anda.

Pengguna Tetamu: Dayakan pilihan akaun tetamu untuk orang yang hanya mahu

gunakan peranti anda buat sementara.

Sesetengah ciri hanya tersedia kepada pemilik. Sebagai contoh, hanya pemilik yang boleh

akses kad SD.

Tentang akaun Pengguna Tetap

Dengan menambah akaun Pengguna Tetap, anda boleh membenarkan pengguna

berlainan untuk mempunyai skrin utama, kertas dinding anda tetapan umum yang

berlainan. Mereka juga mendapat akses berasingan kepada aplikasi dan storan memori

untuk file seperti muzik dan foto. Anda boleh menambah sehingga tiga akaun pengguna

tetap pada peranti anda.

Untuk menambah akaun pengguna tetap

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula

menyediakan peranti.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna > Tambah pengguna.

4

Ketik

OK. Akaun baharu dicipta.

5

Ketik

SEDIAKAN. Kunci skrin dan ikon yang mewakili pengguna yang baru

ditambah muncul di sudut atas kanan.

6

Buka kunci skrin dengan meleret ke atas.

7

Ikut arahan pada skrin bagi menyediakan akaun untuk pengguna.

Dalam kes di mana seseorang yang menggunakan akaun baharu ingin menyediakan akaun

tetapi tidak tersedia pada masa itu, anda boleh mengetik

KEMUDIAN dalam langkah 5.

Apabila pengguna sedia, mereka boleh memilih

Pengguna di bawah Tetapan dan melihat

65

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

akaun baharu yang muncul sebagai

Pengguna baharu. Hanya ketik akaun dan ikut arahan

untuk selesai menyediakannya.

Anda juga boleh menambah akaun pengguna tetap daripada bar status pada mana-mana

skrin. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan dua jari dan ketik ikon pengguna,

kemudian ketik

Tambah pengguna.

Untuk membenarkan pengguna tetap membuat panggilan telefon

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.

2

Dari skrin Laman Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Ketik di sebelah nama pengguna yang berkaitan, kemudian seret

penggelongsor di sebelah

Hidupkan panggilan telefon ke kanan.

Untuk memadam akaun pengguna tetap dari peranti anda

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.

2

Dari skrin Laman Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Ketik di sebelah nama pengguna yang anda mahu padamkan, kemudian ketik

Alih keluar pengguna > Padam .

Tentang akaun Pengguna Tetamu

Jika seseorang hanya mahu menggunakan peranti anda untuk sementara, anda boleh

dayakan akaun tetamu untuk pengguna ini. Dalam mod tetamu, peranti anda dimulakan

sebagai sistem yang baru dipasang dengan hanya aplikasi yang diprapasang. Sebaik

saja tetamu anda selesai menggunakan peranti anda, anda boleh menghapus bersih sesi

itu supaya tetamu seterusnya boleh bermula dari kosong. Akaun pengguna tetamu

diprapasang dan tidak boleh dipadamkan.

Untuk mengaktifkan akaun pengguna tetamu

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula

menyediakan peranti.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna > Tetamu.

Anda juga boleh mengaktifkan akaun pengguna tetamu daripada bar status pada mana-mana

skrin. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan dua jari dan ketik ikon pengguna,

kemudian ketik

Tambah tetamu.

Untuk membenarkan pengguna tetamu membuat panggilan telefon

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Ketik di sebelah

Tetamu, kemudian seret penggelangsar di sebelah Hidupkan

panggilan telefon ke kanan.

Untuk mengosongkan data sesi tetamu

1

Pastikan anda dilog masuk ke akaun tetamu.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Cari dan ketik

Alih keluar tetamu.

5

Ketik

Alih keluar.

Anda juga boleh mengosongkan sesi tetamu dari bar status pada mana-mana skrin selagi

mana anda dilog masuk ke akaun tetamu. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan

dua jari dan ketik ikon pengguna, kemudian ketik

Alih keluar tetamu.

66

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Bertukar antara akaun berbilang pengguna

Untuk bertukar antara akaun berbilang pengguna

1

Untuk melihat senarai pengguna, seret bar status ke bawah menggunakan dua

jari, kemudian ketik ikon pengguna di bahagian atas kanan skrin.

2

Ketik ikon yang mewakili akaun pengguna yang anda mahu bertukar. Skrin kunci

untuk akaun pengguna tersebut muncul.

Apabila anda bertukar ke akaun tetamu, ketik

Mula semula jika anda mahu hapuskan sesi

terdahulu atau ketik

Ya, teruskan untuk meneruskan sesi terdahulu.

Setiap pengguna boleh menetapkan skrin kunci mereka sendiri. Lihat

Kunci skrin

pada

halaman 13.

Tetapan untuk akaun berbilang pengguna

Terdapat tiga jenis tetapan yang berlainan pada peranti dengan berbilang pengguna.

Tetapan yang boleh diubah oleh mana-mana pengguna dan menjejaskan semua

pengguna. Contoh termasuk bahasa, Wi-Fi, Mod pesawat, NFC dan Bluetooth®.

Tetapan yang hanya memberi kesan kepada akaun pengguna individu. Contoh termasuk

penyegerakan data automatik, kunci skrin, pelbagai akaun yang ditambah, dan hias latar.

Tetapan yang hanya kelihatan kepada pemilik dan memberi kesan kepada semua

pengguna, sebagai contoh, tetapan VPN.

67

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.