Sony Xperia Z3 - Lamunan

background image

Lamunan

Lamunan merupakan gambar skrin interaktif yang memaparkan warna, foto atau

tayangan slaid secara automatik semasa peranti anda diletakkan pada dok atau sedang

dicas dan skrin melahu.

Pada peranti dengan berbilang pengguna, setiap pengguna boleh mempunyai tetapan

Lamunan tersendiri.

Untuk mengaktifkan gambar skrin Lamunan

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Lamunan.

3

Seret penggelangsar ke kanan.

62

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memilih kandungan bagi gambar skrin Lamunan

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Lamunan.

3

Seret penggelangsar ke kanan.

4

Pilih gambar yang ingin dipaparkan apabila gambar skrin aktif.

Untuk menetapkan bila gambar skrin Lamunan dimulakan

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Lamunan.

3

Seret penggelangsar ke kanan.

4

Untuk mengaktifkan penjimat skrin Lamunan dengan segera, ketik , kemudian

ketik

Mulakan sekarang.

5

Untuk menetapkan pilihan pengaktifan, ketik , kemudian ketik

Bila untuk

melamun dan buat pilihan.