Sony Xperia Z3 - Mempertingkatkan output bunyi

background image

Mempertingkatkan output bunyi

Anda boleh mempertingkatkan bunyi peranti anda dengan mendayakan tetapan bunyi

individu secara manual seperti bunyi Penyama dan Sekeliling. Anda juga boleh

mendayakan penormal Dinamik untuk meminimumkan perbezaan kelantangan antara

lagu atau video.

Untuk mempertingkatkan output bunyi secara manual

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Tetapan audio.

3

Seret penggelangsar di sebelah

ClearAudio+ ke kanan.

Untuk melaraskan tetapan bunyi secara manual

1

Dari skrin Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Tetapan audio.

3

Seret penggelangsar di sebelah

ClearAudio+ ke kiri.

4

Ketik

Kesan bunyi > Penyama.

5

Laraskan bunyi secara manual dengan menyeret butang jalur frekuensi ke atas

atau ke bawah.

Pelarasan manual tetapan output bunyi tiada kesan ke atas aplikasi komunikasi suara.

Contohnya, tiada perubahan dalam kualiti bunyi panggilan suara.

Untuk meminimumkan perbezaan kelantangan menggunakan penormal Dinamik

1

Dari skrin Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Tetapan audio.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Penormal dinamik ke kanan.