Sony Xperia Z3 - Menetapkan semula aplikasi anda

background image

Menetapkan semula aplikasi anda

Anda boleh menetapkan semula aplikasi atau membuang data aplikasi jika aplikasi anda

berhenti bertindak balas atau menyebabkan masalah dengan peranti anda.

Untuk menetapkan semula keutamaan aplikasi

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Ketik , kemudian ketik

Set semula keutamaan > Tetapkan semula aplikasi.

Menetapkan semula keutamaan aplikasi tidak memadam sebarang data aplikasi dari peranti

anda.

Untuk mengosongkan data aplikasi

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik

Storan > KOSONGKAN DATA >

OK.

Apabila anda mengosongkan data aplikasi, data untuk aplikasi yang dipilih dipadamkan dari

peranti anda secara kekal. Pilihan untuk mengosongkan data aplikasi tidak tersedia untuk

semua aplikasi atau perkhidmatan.

Untuk mengosongkan cache aplikasi

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik

Storan > KOSONGKAN CACHE.

Pilihan untuk mengosongkan cache aplikasi tidak tersedia untuk semua aplikasi atau

perkhidmatan.

Untuk mengosongkan tetapan lalai aplikasi

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik

Buka secara lalai >

KOSONGKAN LALAI.

Pilihan untuk mengosongkan tetapan lalai aplikasi tidak tersedia untuk semua aplikasi atau

perkhidmatan.