Sony Xperia Z3 - Mengakses tetapan

background image

Mengakses tetapan

Lihat dan tukar tetapan untuk peranti anda daripada menu Tetapan. Menu Tetapan boleh

diakses dari skrin Aplikasi dan panel tetapan Pantas.

Untuk membuka menu tetapan peranti daripada skrin Aplikasi

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Ketik

Tetapan.

Untuk melihat maklumat tentang peranti anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Mengenai telefon.

Untuk mengaktifkan skrin menggunakan Ketik kepada mod bangun

1

Pastikan Ketik untuk mod bangun dihidupkan. Untuk menghidupkannya, ketik

Tetapan > Paparan, kemudian seret penggelangsar di sebelah Ketik untuk

bangkit ke kanan.

2

Dwi-ketik pada skrin.

Untuk membuka panel Tetapan pantas

Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah.

Untuk memilih tetapan yang dipaparkan pada panel Tetapan pantas

1

Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Dalam bar di bahagian atas skrin, sentuh terus ikon untuk tetapan pantas yang

anda mahu tambah, kemudian seret dan lepaskannya di bahagian bawah skrin.

Untuk menyusun semula panel Tetapan pantas

1

Menggunakan dua jari, seret bar status ke bawah, kemudian ketik .

2

Sentuh terus ikon, kemudian alihkannya ke kedudukan yang diingini.