Sony Xperia Z3 - Mod super terang

background image

Mod super terang

Mod super terang meningkatkan kecerahan warna dan penepuan foto dan video semasa

anda melihatnya di peranti anda.

Untuk menghidupkan mod Super terang

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan >Peningkatan imej.

3

Ketik butang radio

Mod super terang jika ia belum lagi dipilih.