Sony Xperia Z3 - Tetapan mod jangan ganggu

background image

Tetapan mod jangan ganggu

Anda boleh menetapkan peranti anda ke mod Jangan ganggu dan menentukan berapa

lama peranti anda akan berada dalam mod Jangan ganggu secara manual. Anda juga

boleh membuat praset bila peranti anda akan berada dalam mod Jangan ganggu secara

automatik.

Tiada had masa Pastikan peranti sentiasa senyap sehingga anda menghidupkan bunyi semula secara

manual.

Selama satu jam Pastikan peranti senyap untuk satu jam. Anda boleh mengetik ikon tolak dan tambah

untuk melaraskan tempoh.

Untuk mengaktifkan mod Jangan ganggu

Tekan kekunci kelantangan ke bawah sehingga muncul.

Untuk menukar dengan cepat antara mod Jangan ganggu/Getar/Bunyi

1

Tekan kekunci kelantangan ke bawah atau atas sehingga , atau muncul.

2

Ketik , atau untuk bertukar antara mod Getar/Bunyi dengan cepat. Untuk

mengaktifkan mod Jangan ganggu, tekan kekunci kelantangan ke bawah semasa

dalam mod getar.

58

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menjadualkan selang masa mod Jangan ganggu

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Jangan ganggu > Peraturan

automatik.

3

Pilih masa atau peristiwa untuk menjadualkan mod Jangan ganggu atau

menambah peraturan baru.

4

Cari dan ketik

Dari dan tandakan kotak semak untuk hari yang berkaitan,

kemudian ketik

Selesai.

5

Untuk melaraskan masa bermula, ketik

Masa mula dan pilih nilai, kemudian ketik

OK.

6

Untuk melaraskan masa berakhir, ketik

Masa tamat dan pilih nilai, kemudian ketik

OK. Peranti anda kekal dalam mod Jangan ganggu semasa selang masa yang

dipilih.

Pengecualian tetapan untuk mod Jangan ganggu

Anda boleh memilih jenis pemberitahuan yang dibenarkan untuk berbunyi dalam mod

Jangan ganggu dan anda boleh menapis pengecualian berdasarkan daripada siapa

pemberitahuan tersebut datang. Jenis pengecualian yang paling biasa termasuk:

Acara dan peringatan

Panggilan

Mesej

Penggera

Untuk membenarkan pengecualian dalam mod Jangan ganggu

1

Dari skrin Laman Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Jangan ganggu > Dbenarkn

dlm Keutamaan shj.

3

Seret penggelongsor di sebelah pilihan yang dikehendaki.

Untuk menetapkan pemberitahuan sebagai pengecualian dalam mod Jangan ganggu

1

Dari skrin Laman Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Jangan ganggu > Dbenarkn

dlm Keutamaan shj.

3

Pilih satu pilihan.

Untuk mengaitkan pengecualian dengan jenis kenalan tertentu

1

Dari skrin Laman Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi & pemberitahuan > Jangan ganggu > Dbenarkn

dlm Keutamaan shj.

3

Ketik

Panggilan atau Mesej.

4

Pilih satu pilihan.

Untuk membenarkan penggera berbunyi dalam mod Jangan ganggu

1

Tekan kekunci kelantangan ke bawah sehingga muncul.

2

Ketik

, kemudian laraskan penggelongsor di sebelah .