Sony Xperia Z3 - Menguruskan kandungan video

background image

Menguruskan kandungan video

Untuk mendapatkan maklumat filem secara manual

1

Pastikan peranti anda telah mengaktifkan sambungan data.

2

Apabila video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.

3

Ketik >

Maklumat.

Untuk memadamkan video

1

Dari skrin Utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Video.

2

Seret sisi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Video,

kemudian semak imbas kategori dan ke fail video yang ingin anda padamkan.

3

Sentuh terus gambar kecil video, kemudian ketik

Padam daripada senarai yang

kelihatan.

4

Ketik

Padam sekali lagi untuk mengesahkan.