Sony Xperia Z3 - Menonton video dalam aplikasi Video

background image

Menonton video dalam aplikasi Video

Gunakan aplikasi Video untuk memainkan filem dan kandungan video lain yang telah

anda simpan atau muat turun ke peranti anda. Aplikasi Video membantu anda

mendapatkan seni poster, ringkasan plot, maklumat genre dan butiran pengarah untuk

setiap filem juga. Anda turut dapat memainkan filem anda pada peranti lain yang

disambungkan pada rangkaian yang sama.

Sesetengah fail video mungkin tidak dapat dimainkan dalam aplikasi Video.

1

Ketik ikon untuk membuka menu skrin utama Video

2

Paparkan video yang terbaru dimainkan

3

Seret sisi kiri skrin ke kanan untuk menyemak imbas semua video yang dimuat turun dan disimpan

4

Lihat semua video yang disimpan pada peranti anda

5

Lihat video dalam talian

6

Ketik untuk memainkan fail video yang disimpan atau dimuat turun

7

Lihat pilihan menu video

8

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

Untuk memainkan video dalam Video

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Video.

2

Cari dan ketik video yang hendak dimainkan. Jika video itu tidak dipaparkan pada

skirn, seret sisi kiri skrin ke kanan untuk membuka skrin utama Video, kemudian

cari dan ketik video yang hendak dimainkan.

3

Untuk memaparkan atau menyembunyikan kawalan, ketik skrin.

4

Untuk menjedakan main, ketik . Untuk menyambung semula main, ketik .

5

Untuk memutar balik, seret penanda bar kemajuan ke kiri. Untuk memaju pantas,

seret penanda bar kemajuan ke kanan.

Untuk menukar tetapan dalam Video

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Video.

2

Seret hujung kiri skrin ke kanan untuk membuka menu skrin utama Video,

kemudian ketik

Tetapan.

3

Tukar tetapan seperti yang diinginkan.

122

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar tetapan bunyi semasa video dimainkan

1

Semasa video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.

2

Ketik >

Tetapan audio, kemudian tukar tetapan seperti yang diingini.

3

Setelah anda selesai, ketik

OK.

Untuk berkongsi video

1

Apabila video dimainkan, ketik , kemudian ketik

Kongsi.

2

Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi video yang dipilih

kemudian ikut langkah yang berkenaan untuk menghantarnya.