Sony Xperia Z3 - Pencipta Filem

background image

Pencipta Filem

Pencipta Filem Xperia™ mencipta video pendek sepanjang kira-kira 30 saat

menggunakan foto dan video sedia ada secara automatik. Aplikasi ini menentukan garis

masa secara automatik untuk mencipta filemnya. Contohnya, aplikasi boleh mengambil

beberapa foto dan video yang dipilih daripada koleksi foto bersiar-siar pada petang

Sabtu atau koleksi tujuh hari secara rawak dan mencipta sebuah filem untuk anda.

Apabila filem gaya sorotan ini telah sedia, anda akan diberitahu. Anda kemudiannya

boleh menyuntingnya mengikut keinginan anda. Contohnya, anda boleh menyunting

tajuk, memadamkan beberapa babak, menukar muzik atau menambahkan lebih banyak

foto dan video.

Untuk membuka Movie Creator

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Movie Creator.

Jika tiada foto atau video disimpan pada peranti anda, tiada kefungsian tersedia apabila anda

buka aplikasi Movie Creator.

123

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mematikan pemberitahuan Movie Creator

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Movie Creator.

3

Ketik , kemudian ketik

Tetapan dan nyahaktifkan Pemberitahuan.

Untuk menyahdayakan Pencipta Filem

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Cari dan ketik

Movie Creator > LUMPUHKAN.

124

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.