Sony Xperia Z3 - Video’s bewerken met de applicatie Videobewerker

background image

Video's bewerken met de applicatie Videobewerker

U kunt video's bewerken die u met uw camera gemaakt heeft. U kunt bijvoorbeeld de

video inkorten of de afspeelsnelheid aanpassen. Na het opslaan van de bewerkte video

blijft de onbewerkte versie op uw apparaat opgeslagen.

119

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een video inkorten

1

Zoek en tik in Album op de video die u wilt afspelen.

2

Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op >

Inkorten.

3

Om het inkortframe naar een ander deel van de tijdlijn te verplaatsen, houdt u de

rand van het inkortframe vast en sleept u het naar de gewenste positie. Tik

vervolgens op

Toepassen.

4

Om een kopie van de ingekorte video op te slaan, tikt u op

Opslaan.

De snelheid van een video aanpassen

1

Zoek en tik in Album op de video die u wilt afspelen.

2

Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op >

Snelheid.

3

Selecteer een optie, sleep de rand van de tijdlijn naar de gewenste positie en tik

op

Toepassen.

4

Om een kopie van de bewerkte video op te slaan, tikt u op

Opslaan.