Sony Xperia Z3 - Slik viser du bilder og videoer

background image

Slik viser du bilder og videoer

Bruk albumappen til å vise bilder og spille av videoer som du har spilt inn med kameraet,

eller for å vise lignende innhold som er lagret på enheten. Alle bildene og videoene vises i

et kronologisk ordnet rutenett.

1

Ta hurtig på ikonet for å åpne menyen til albumstartskjermen

2

Vis en fremvisning av alle bildene eller bare de du har lagt til i favoritter

3

Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne menyen for albumstartskjermen

4

Datoområdet for elementene i den gjeldende gruppen

5

Ta hurtig på et bilde eller en video for å åpne det/den i full skjerm

6

Bla opp eller ned for å vise innholdet

Slik viser du bilder og videoer

1

Ta hurtig på i Startskjerm.

2

Finn og ta hurtig på

Album.

3

Ta hurtig på bildet eller videoen du vil vise. Hvis du blir bedt om det, tar du hurtig

på >

Video > BARE ÉN GANG.

4

Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise

forrige bilde eller video.

Hvis skjermformatet ikke endres automatisk når du snur enheten sideveis, aktiverer du

knappen

Roter skjerm automatisk under Innstillinger > Skjerm > Skjermrotering.

Slik endrer du størrelsen på miniatyrene

Når bilder og videoer skal vises i albumet, spre to fingre for å zoome inn eller knip

sammen to fingre samme for å zoome ut.

Slik zoomer du i et bilde

Når et bilde vises, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme for å

zoome ut.

Slik starter du en bildefremvisning

1

Ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjene, og ta deretter hurtig på >

Fremvisning for å starte spilling av alle bildene i et album når et bilde vises.

2

Ta hurtig på et bilde for å avslutte fremvisningen.

110

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik spiller du av en video

1

I Album finner du og tar hurtig på videoen som du vil spille av.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Video > BARE ÉN GANG.

3

Hvis ingen avspillingskontroller vises, tar du hurtig på skjermen for å vise dem. Ta

hurtig på skjermen igjen for å skjule kontrollene.

Slik stanser du et videoklipp midlertidig

1

Når et videoklipp spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Ta hurtig på .

Slik spoler du et videoklipp fremover og tilbake

1

Når et videoklipp spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot venstre for å spole tilbake, og mot høyre for å

spole fremover.

Slik justerer du volumet for et videoklipp

Trykk på volumtasten.