Sony Xperia Z3 - Slik finner du en enhet som har blitt borte

background image

Slik finner du en enhet som har blitt borte

Hvis du har en Google™-konto, kan du bruke Xperia-Internett-tjenesten til å finne og

beskytte enheten hvis du har mistet den. Du kan:

Finne enheten på et kart.

Spille av en alarm, selv om enheten er i stillemodus.

Låse enheten eksternt og få enheten til å vise kontaktinformasjonen din til den som

eventuelt måtte finne den.

Som en siste utvei kan du dessuten slette det interne og eksterne minnet til enheten.

my Xperia-tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land og områder.

19

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik aktiverer du tjenesten my Xperia

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhet > Beskyttelse av my Xperia >

Aktiver.

3

Merk av i avmerkingsboksen og ta deretter hurtig på

Godta.

4

Hvis du blir bedt om det, logger du deg på Sony Entertainment Network-kontoen

din, eller oppretter en ny hvis du ikke har en slik konto.

5

Aktiver posisjonstjenester på enheten hvis denne funksjonen ikke allerede er

aktivert.

For å bekrefte at tjenesten my Xperia kan finne enheten din, går du til

myxperia.sonymobile.com

og logger på med Google™-kontoen eller Sony Entertainment

Network-kontoen som du har konfigurert på enheten.

Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan tjenesten my Xperia kun brukes av eieren.

Finne en enhet som er blitt borte, ved bruk av Android™ Device

Manager

Google™ tilbyr en nettjeneste med sted og sikkerhet som heter Android™ Device

Manager. Den skal brukes parallelt med eller som alternativ til my Xperia-tjenesten. Hvis

en enheten blir borte, kan Android™ Device Manager brukes til å:

Finne og vise hvor enheten befinner seg.

Ringe eller låse enheten, slette alt på den eller legge til et telefonnummer for å låse

skjermen.
Gå til

http://support.google.com

for å finne ytterligere informasjon om Android™ Device

Manager.

Android™ Device Manager fungerer ikke hvis enheten er slått av eller den ikke har forbindelse

med Internett. Det er mulig at Android™ Device Manager-tjenesten ikke tilgjengelig i alle land

eller regioner.

Slik aktiveres Android™ Device Manager

1

Sørg for å være logget inn som eier hvis du bruker en enhet med flere brukere.

2

Sjekk at du har en aktiv datatilkobling og at stedstjenestene er aktivert.

3

På Startskjerm trykker du på .

4

Finn og trykk på

Innstillinger > Google > Sikkerhet.

5

Dra glidebryterne ved siden av

Finn enheten fra ekstern kilde og Tillat fjernlåsing

og -sletting til På-posisjonen.

6

Trykk på

Aktiver for å godta vilkårene og betingelsene hvis du blir bedt om det.

7

Gå til

www.android.com/devicemanager

og logg på med Google™-kontoen for å

verifisere at Android™ Device Manager kan finne din enhet etter at tjenesten er

aktivert.

20

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.