Sony Xperia Z3 - Startskjerm

background image

Startskjerm

Startskjerm er startpunktet for å bruke enheten. Den ligner på skrivebordet på en

datamaskinskjerm. Startskjermen kan ha opptil sju ruter, som strekker seg utover den

vanlige skjermbredden. Antall ruter på startskjermen angis med en rekke prikker nederst

på startskjermen. Den uthevede prikken viser hvilken rute du befinner deg på.

23

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik går du til startskjermen

Trykk .

Slik blar du gjennom startskjermen

Ruter på startskjermen

Du kan legge til nye ruter på startskjermen (maksimum sju ruter) og slette ruter. Du kan

også angi ruten du vil bruke som hovedrute på startskjermen.

Slik angir du en rute som hovedrute på startskjermen

1

Berør og hold fingeren på et tomt område av startskjermen til enheten begynner å

vibrere.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla til ruten du vil angi som hovedrute på

startskjermen, og ta deretter hurtig på .

Slik legger du til en rute på startskjermen

1

Berør og hold på et tomt område av Startskjerm til enheten begynner å vibrere.

2

Hvis du vil bla i rutene, knipser du helt til høyre eller venstre og tar deretter hurtig

på .

Slik sletter du en rute fra startsiden

1

Hold nede et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom ruten som skal slettes, og trykk

deretter i øverste høyre hjørne av ruten.

24

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Innstillinger for startskjermen

Slik avinstalleres en app fra startskjermen

1

Berør og hold fingeren på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten

begynner å vibrere.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom panelene. Alle apper som ikke kan

avinstalleres, angis med .

3

Trykk på appen du vil avinstallere, og trykk deretter på

Slett.

Slik endrer du størrelsen på ikoner på startskjermen

1

Hold nede på et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer, og

trykk deretter .

2

Trykk

Ikonstørrelse og velg et alternativ.