Sony Xperia Z3 - Slik kontrollerer du databruken

background image

Slik kontrollerer du databruken

DU kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller

Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike

appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som

overføres via mobildatatilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

Hvis du bruker en enhet med flere brukere, er det kun eieren, dvs. den primære brukeren, som

kan justere databrukinnstillingene. Justering av databrukinnstillingene kan være til hjelp for å få

større kontroll over databruken, men er ikke en garanti mot tilleggskostnader.

Slik slår du datatrafikk på eller av

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk.

3

Trykk på glidebryteren ved siden av

Mobildatatrafikk for å slå av eller på

datatrafikk.

Når datatrafikk er slått av, kan du fremdeles opprette Wi-Fi- og Bluetooth®-tilkoblinger.

Slik angir du en advarsel om databruk

1

Kontroller at mobildata er slått på.

2

På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Databruk.

4

Dra advarselslinjene til de ønskede verdiene for å angi advarselsnivået. Du mottar

en varsel når datatrafikkmengden nærmer seg det angitte nivået.

49

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik angir du en grense for mobildatabruk

1

Kontroller at mobildata er slått på.

2

På Startskjerm tar du hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Databruk.

4

Dra glidebryteren ved siden av

Angi mobildatagrense mot høyre, og ta deretter

hurtig på

OK.

5

Dra linjen til ønsket verdi for å angi grense for mobildatabruk.

Mobildata blir automatisk slått av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Slik kontrollerer du databruk ved de enkelte programmene

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk.

3

Trykk på

Mobil- eller Wi-Fi-fanen.

4

Trykk på appen du vil kontrollere, og dra deretter glidebryteren ved siden av

Begrens appens bakgrunnsdata mot høyre og trykk på OK.

5

Trykk på

Innstillinger for app for å få tilgang til mer spesifikke programinnstillinger

(hvis tilgjengelige), og gjør de endringene du ønsker.

Ytelsen til det enkelte programmet kan muligens påvirkes hvis de tilhørende

databruksinnstillingene endres.

Slik kontrollerer du databruken

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Databruk.

3

Trykk på og deretter på

Vis Wi-Fi.

4

Hvis du vil vise informasjon om hvor mye data som er overført via Wi-Fi, trykker du

Wi-Fi-fanen.

5

Hvis du vil vise informasjon om hvor mye data som er overført via

mobildatatilkobling, trykker du på

Mobil-fanen.