Sony Xperia Z3 - Alarm og klokke

background image

Alarm og klokke

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lyd som er

lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.
Klokkeslettformatet som vises for alarmen, er det samme som formatet du velger for

generelle klokkeslettinnstillinger, for eksempel 12- eller 24-timersformat.

1

Gå til alarmstartskjermen

2

Vis en verdensklokke og juster innstillinger

3

Gå til stoppeklokkefunksjonen

4

Gå til tidsurfunksjonen

5

Vis alternativer

6

Åpne innstillingene for dato og klokkeslett

7

Slå en alarm på eller av

136

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

8

Legg til en ny alarm

Slik stiller du inn en ny alarm

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Klokke.

3

Ta hurtig på .

4

Ta hurtig på

Tid og velg deretter den ønskede tjenesten.

5

Ta hurtig på

OK.

6

Du kan redigere andre alarminnstillinger hvis du ønsker det.

7

Ta hurtig på

Lagre.

Slik utsetter du en alarm når den går

Ta hurtig på

Utsett.

Slik slår du av en alarm når den går

Dra til høyre.

Du kan også dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter ta hurtig på for å slå

av en utsatt alarm.

Slik redigerer du en eksisterende alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Utfør ønskede endringer.

3

Ta hurtig på

Lagre.

Slik slår du av eller på en alarm

Åpne Alarm og klokke-appen, og dra glidebryteren ved siden av alarmen til av eller

på.

Slik sletter du en alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og hold deretter fingeren på alarmen du vil slette.

2

Ta hurtig på

Slett alarm, og ta deretter hurtig på Ja.

Slik velger du lyd for en alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Ta hurtig på

Alarmlyd og velg et alternativ, eller ta hurtig på og velg en musikkfil.

3

Ta hurtig på

Ferdig og deretter på Lagre.

Slik justerer du volumnivået for en alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Dra volumglidebryteren under

Alarmvolum til den ønskede posisjonen.

3

Ta hurtig på

Lagre.

Slik angir du en gjentakende alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Ta hurtig på

Gjenta.

3

Merk av for de ønskede dagene, og ta deretter hurtig på

OK.

4

Ta hurtig på

Lagre.

Slik aktiverer du vibrasjonsfunksjonen for en alarm

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.

2

Merk av for

Vibrering.

3

Ta hurtig på

Lagre.

137

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik angir du sidetastenes virkemåte

1

Åpne Alarm og klokke-appen, og velg alarmen du vil redigere.

2

Ta hurtig på

Virkemåte sideknapper og velg ønsket virkemåte for sidetastene når

du trykker på dem under alarmen.

3

Ta hurtig på

Lagre.

138

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.