Sony Xperia Z3 - Innstillinger for meldinger

background image

Innstillinger for meldinger

Slik endrer du innstillingene for meldingsvarslinger

1

På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på og deretter

Innstillinger.

3

Hvis du vil angi en varslingslyd, trykker du på

Varsellyd, velger et alternativ eller

trykker på og velger en musikkfil som er lagret på enheten.

4

Trykk på

Lagre for å bekrefte.

5

For andre varslingsinnstillinger drar du de relevante glidebryterne til høyre eller

venstre.

Slik slår du funksjonen for leveringsrapport på eller av for utgående meldinger

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på og deretter på

Innstillinger.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Leveringsrapport mot høyre eller venstre.

Når funksjonen for leveringsrapport er slått på, vises et merke i meldinger som er levert.