Sony Xperia Z3 - Google Maps™‎ og navigering

background image

Google Maps™ og navigering

Bruk Google Maps™ til å finne din nåværende posisjon, vise trafikksituasjoner i sanntid

og få detaljerte kjøreanvisninger til målstedet.
Du må ha Internett-tilkobling for å bruke Google Maps™ når du bruker tilkoblet modus.

Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett fra enheten. Hvis du vil ha

mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne appen, går du til http://

support.google.com og klikker på "Maps for mobile"-koblingen.

Det kan hende at Google Maps™-programmet ikke er tilgjengelig overalt.

Slik bruker du Google Maps™

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Kart.

132

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.