Sony Xperia Z3 - Slik bruker du stedstjenester

background image

Slik bruker du stedstjenester

Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett, Wi-Fi-

nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner

deg. Hvis du ikke har klar siktlinje til en GPS-satellitt, kan enheten finne ut hvor du

befinner deg, ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen. Og hvis du ikke er innen rekkevidde til et

nettverk, kan enheten finne ut hvor du befinner deg, ved hjelp av mobilnettet.
Stedtjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du

befinner deg.

Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett fra enheten.

Slik aktiverer eller deaktiverer du stedstjenester

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Sted, og trykk deretter på strømknappen for å

aktivere eller deaktivere stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-presisjonen

Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta 5–10 minutter før posisjonen

blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt

mot himmelen. Stå stille og unngå å dekke til GPS-antennen (det uthevede området på

bildet). GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke massive hindringer

som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke er registrert

i løpet av noen få minutter.