Sony Xperia Z3 - Slik viderekobler du anrop

background image

Slik viderekobler du anrop

Du kan viderekoble anrop til en annen mottaker, for eksempel til et annet telefonnummer,

en annen enhet eller en telefonsvartjeneste.

Slik viderekobler du anrop

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Anrop.

3

Trykk på

Viderekobling og velg et alternativ.

4

Tast inn nummeret du vil viderekoble anrop til, og trykk deretter på Slå på.

Slik deaktiverer du viderekobling av anrop

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Viderekobling.

3

Velg et alternativ, og ta deretter hurtig på

Slå av.