Sony Xperia Z3 - Slik bruker du enheten som en lommebok

background image

Slik bruker du enheten som en lommebok

Bruk enheten som en lommebok til å betaler for varer uten å ta frem lommeboken. Alle

de installerte betalingstjenesten er samlet for å vises og håndteres. Vær oppmerksom på

at når du foretar en betaling, må du først slå på NFC-funksjonen før enheten berører en

kortleser. Se

NFC

på side 124 for å finne ytterligere informasjon om NFC.

Mobilbetalingstjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner enda.

Slik håndterer du betalingstjenester

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Berøringsbetaling. En liste med

betalingstjenester vises.

3

Håndter betalingstjenestene som ønsket, f.eks. endre standard betalingstjeneste.

131

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.