Sony Xperia Z3 - Kompatibilitet med høreapparater

background image

Kompatibilitet med høreapparater

Alternativet for kompatibilitet med høreapparater sikrer at lyden fra enheten fungerer

sammen med standard høreapparater.

Slik aktiverer eller deaktivere du høreapparatkompatibilitet

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Anrop > Tilgjengelighet.

3

Skyv glidebryteren ved siden av

Hearing aids inn i ønsket stilling.