Sony Xperia Z3 - Speile enhetsskjermen på en TV ved bruk av en kabel

background image

Speile enhetsskjermen på en TV ved bruk av en kabel

Du kan koble enheten til et kompatibelt TV-apparat ved å bruke en MHL-kabel og speile

skjermen på enheten på TV-skjermen.

MHL- og HDMI™-kabler og -adaptere selges separat.

Sony garanterer ikke at alle typer MHL- og HDMI™-kabler og -adaptere støttes av enheten din.

Slik vises innhold fra enheten på en TV som støtter en MHL-inngang

1

Koble enheten til TV-en med en MHL-kabel. vises i enhetens statuslinje når det

har blitt opprettet en tilkobling.

2

TV-en viser skjermen til enheten.

Hvis enheten ikke finner skjermen som er koble til MHL-kabelen, skal MHL-kabelen kobles til

på nytt, og ta hurtig på

Innstillinger > Enhetstilkobling > USB-tilkobling > Finn USB-enhet.

Slik viser du innhold fra enheten på en TV som støtter HDMI™-inngang

1

Koble enheten til en MHL-adapter, og koble deretter adapteren til en USB-port

med strøm.

2

Koble adapteren til en TV ved hjelp av en HDMI™-kabel. vises i enhetens

statuslinje når det har blitt opprettet en tilkobling.

3

TV-en viser skjermen på enheten.

Slik finner du hjelp til bruk av fjernkontrollen til TV-en

1

Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet mens enheten er koblet til TV-

apparatet.

2

Ta hurtig på

MHL tilkoblet. MHL-innstillingene vises på TV-skjermen.

3

Velg

Bruk av fjernkontroll.

Du kan velge

Video ut-størrelse for å justere størrelsen på det som vises på TV-skjermen. Hvis

TV-en allerede har et valg for automatisk skalering aktivert, vises ikke denne innstillingen under

MHL-innstillingene.

Du kan også trykke på den gule knappen på TV-fjernkontrollen for å åpne varselpanelet.

Slik kobler du enheten fra et TV-apparat

Trekk ut MHL-kabelen eller MHL-adapteren fra enheten.