Sony Xperia Z3 - Korzystanie z rejestru połączeń

background image

Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń można wyświetlić połączenia nieodebrane , odebrane

i wybrane .

Jak otworzyć rejestr połączeń

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję .

78

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

1

Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona .

Przeciągnij pasek stanu w dół.

2

Stuknij pozycję

Połączenie nieodebrane.

Jak zadzwonić pod numer z rejestru połączeń

Stuknij numer.

Aby edytować numer przed nawiązaniem połączenia, dotknij numeru w rejestrze połączeń

i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję

Edytuj numer przed połączeniem.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

1

Dotknij numeru wyświetlanego w rejestrze połączeń i przytrzymaj go, a następnie

stuknij pozycję

Dodaj do kontaktów.

2

Wybierz istniejący kontakt, do którego chcesz dodać numer, lub stuknij pozycję

Utwórz nowy kontakt.

3

Edytuj informacje o kontakcie, a następnie stuknij pozycję

ZAPISZ.

Jak wyświetlić opcje rejestru połączeń

Przy otwartym rejestrze połączeń stuknij pozycję .

Wykonanie powyższej instrukcji pozwala też otworzyć ogólne ustawienia połączeń.