Sony Xperia Z3 - Połączenia alarmowe

background image

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów

można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju,

z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

1

Otwórz panel wybierania numeru.

2

Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję .

Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM

lub połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

1

Stuknij pozycję

Połącz. alarmowe.

2

Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij pozycję .

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy urządzenie jest zablokowane

1

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko klawisz zasilania .

2

Przeciągnij palcem w lewo lub do góry i stuknij ikonę połączeń alarmowych .

3

Wprowadź numer alarmowy i stuknij pozycję .

82

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.