Sony Xperia Z3 - Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

background image

Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z

technologią Bluetooth® oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Połączenie Bluetooth®

działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie

ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczna

ręczna konfiguracja współdziałania urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth®.

Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, każdy z nich może zmieniać ustawienia

Bluetooth®, przy czym zmiany te będą dotyczyć wszystkich użytkowników.

Jak włączyć funkcję Bluetooth

®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Bluetooth.

3

Stuknij przełącznik

Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth

®

. Urządzenie stanie

się widoczne dla urządzeń w pobliżu i zostanie wyświetlona lista dostępnych
urządzeń Bluetooth

®

.

Nadawanie nazwy urządzeniu

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym
urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth

®

i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

1

Upewnij się, że funkcja Bluetooth

®

jest włączona.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Bluetooth.

4

Stuknij pozycję >

Zmień nazwę tego urządzenia.

5

Wprowadź nazwę urządzenia.

6

Stuknij pozycję

Zmień nazwę.

Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth

®

Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć
urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth

®

lub zestawem samochodowym

Bluetooth

®

i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth

®

, zapamięta

utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a
urządzeniem Bluetooth

®

może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie

automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie
zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth

®

, aby znaleźć kod

dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym
wcześniej urządzeniem Bluetooth

®

nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth

®

, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth

®

,

wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth

®

, ale należy nawiązywać

połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth

®

jednocześnie.

136

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth

®

1

Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma
włączoną funkcję Bluetooth

®

oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth

®

.

2

Na ekranie Ekran główny na swoim urządzeniu stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Bluetooth.

4

Przeciągnij suwak

Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth

®

. Zostanie

wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth

®

.

5

Stuknij urządzenie Bluetooth

®

, które chcesz powiązać z urządzeniem.

6

Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu

na obu urządzeniach.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth

®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Bluetooth.

3

Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth

®

, z którym chcesz się połączyć.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth

®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Bluetooth.

3

W sekcji

Powiązane urządzenia stuknij pozycję obok nazwy urządzenia, dla

którego chcesz usunąć powiązanie.

4

Stuknij pozycję

Zapomnij.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth

®

Za pomocą technologii Bluetooth

®

można udostępniać elementy innym urządzeniom

zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth

®

, takim jak telefony i komputery.

Można wysłać i odbierać następujące rodzaje elementów:

Zdjęcia i nagrania wideo

Muzykę i inne pliki dźwiękowe

Strony internetowe

Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth™

1

Na urządzeniu odbierającym sprawdź, czy urządzenie Bluetooth™, do którego

chcesz wysłać element, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla

innych urządzeń Bluetooth™.

2

Na urządzeniu wysyłającym otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz

wysłać, i przewiń ekran do tego elementu.

3

W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na

przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub

naciśnięcie klawisza . Mogą istnieć też inne metody wysyłania elementu.

4

Wybierz z menu pozycję udostępniania lub wysyłania.

5

W wyświetlonym menu wybierz pozycję

Bluetooth.

6

Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

7

Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.

8

Urządzenie odbierające: Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.

9

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu

urządzeniach lub potwierdź proponowany kod dostępu.

10

Urządzenie odbierające: zaakceptuj element przychodzący. W razie potrzeby

przeciągnij pasek stanu do dołu, aby znaleźć powiadomienie.

137

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth

®

1

Upewnij się, że funkcja Bluetooth

®

jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla

innych urządzeń Bluetooth

®

.

2

Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.

3

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu

urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.

4

Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij

pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.

5

Stuknij pozycję

Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.

6

Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.

7

Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie

powiadomienie.

Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth®

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Bluetooth.

3

Naciśnij przycisk i wybierz pozycję

Pokaż odebrane pliki.

138

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.