Sony Xperia Z3 - Ładowanie urządzenia

background image

Ładowanie urządzenia

Zawsze używaj oryginalnej ładowarki i przewodu USB firmy Sony przeznaczonych dla danego

modelu urządzenia Xperia™. Inne ładowarki i przewody mogą wydłużyć czas ładowania, nie

ładować urządzenia albo nawet je uszkodzić. Przed podłączeniem przewodu USB sprawdź,

czy wszystkie porty i złącza USB są całkowicie suche.

Urządzenie jest ładowane szybciej przy użyciu ładowarki podłączonej do gniazdka niż po

jego podłączeniu do komputera. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia.
Jeśli bateria jest rozładowana, może upłynąć nawet 30 minut, zanim urządzenie zacznie

reagować na ładowanie. W tym czasie ekran może być całkowicie ciemny — bez

widocznej ikony ładowania. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii może

potrwać do 4 godzin.

Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię do wielokrotnego ładowania, która może

być wymieniana tylko przez firmę Sony lub autoryzowane centrum serwisowe Sony. Pod

żadnym pozorem nie wolno podejmować samodzielnych prób otwierania ani

rozmontowywania urządzenia. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia

gwarancji.

Jak naładować urządzenie

1

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.

2

Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).

3

Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB

skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie

świecić.

4

Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, odciągając wtyczkę

prosto od urządzenia. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Używaj tylko ładowarki dodanej w komplecie do urządzenia lub innej ładowarki firmy Sony

przeznaczonej do ładowania tego urządzenia.

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda

powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania .

Stan diody powiadomień baterii

Zielona

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest wyższy niż 90%

Pomarańczowa

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest niższy niż 90%

37

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Czerwona

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest niższy niż 15%