Sony Xperia Z3 - Słuchanie muzyki

background image

Słuchanie muzyki

Aplikacja muzyczna umożliwia słuchanie ulubionej muzyki i ulubionych książek audio.

1

Umożliwia przejście do głównego ekranu muzyki.

2

Wyszukiwanie wszystkich utworów zapisanych na urządzeniu

3

Wyświetlanie bieżącej kolejki odtwarzania

4

Okładka albumu (jeśli jest dostępna)

5

Wskaźnik postępu – przeciągnięcie wskaźnika albo stuknięcie wzdłuż linii w celu przewinięcia do przodu

lub do tyłu

6

Pozostały czas bieżącego utworu

7

Całkowita długość bieżącego utworu

8

Powtarzanie wszystkich utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

9

Stuknięcie pozwala przejść do następnego utworu w kolejce odtwarzania

Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do przodu

10 Odtwarzanie lub wstrzymywanie utworu

11 Stuknięcie pozwala przejść do poprzedniego utworu w kolejce odtwarzania

Dotknięcie i przytrzymanie pozwala przewinąć bieżący utwór do tyłu

12 Losowe odtwarzanie utworów w bieżącej kolejce odtwarzania

97

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Główny ekran muzyki

1

Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji

Album

2

Przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

3

Odtwarzanie utworu w aplikacji muzycznej

4

Odtwarzanie wszystkich utworów w trybie odtwarzania losowego

5

Powrót do ekranu odtwarzacza muzyki

Jak odtworzyć utwór w aplikacji Muzyka

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo.

3

Wybierz kategorię muzyki.

4

Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

Odtwarzanie zawartości chronionej prawem autorskim może nie być możliwe. Sprawdź, czy

masz odpowiednie prawa do materiałów, które chcesz udostępnić.

Jak znaleźć informacje związane z utworem w trybie online

Podczas odtwarzania utworu w aplikacji Muzyka stuknij okładkę albumu, a

następnie stuknij pozycję

Więcej informacji.

Zasoby online powiązane z utworem obejmują nagrania wideo w serwisie YouTube™, teksty

piosenek i informacje o wykonawcach w witrynie Wikipedia.

Jak wyregulować głośność zawartości audio

Naciśnij klawisz głośności.

Jak zminimalizować aplikację Muzyka

Podczas odtwarzania utworu stuknij pozycję , aby przejść na ekran Ekran

główny. Aplikacja Muzyka będzie nadal odtwarzać muzykę w tle.

Jak otworzyć aplikację Muzyka działającą w tle

1

Podczas odtwarzania utworu w tle stuknij pozycję , aby otworzyć okno ostatnio

używanych aplikacji.

2

Stuknij aplikację Muzyka.