Sony Xperia Z3 - Google Maps™‎ i nawigacja

background image

Google Maps™ i nawigacja

Aplikacja Google Maps™ pozwala śledzić lokalizację, oglądać ruch uliczny w czasie

rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu do lokalizacji

docelowej.
Aplikacja Google Maps™ używana w trybie online wymaga połączenia internetowego.

Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za

transmisję danych. Szczegółowe informacje o sposobie używania tej aplikacji można

142

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

uzyskać, przechodząc na stronę http://support.google.com i klikając łącze Mapy Google

na komórki.

Aplikacja Google Maps™ jest dostępna na wybranych rynkach, w wybranych krajach i

regionach.

Jak korzystać z aplikacji Google Maps™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Mapy.