Sony Xperia Z3 - Ekran główny

background image

Ekran główny

Ekran główny jest dla użytkownika miejscem startowym. Pełni rolę podobną do pulpitu

na ekranie komputera. Może obejmować do siedmiu okienek wychodzących poza

normalną szerokość ekranu. O liczbie takich okienek informują kropki w dolnej części

ekranu głównego. Wyróżniona kropka wskazuje bieżące okienko.

25

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przejść do ekranu głównego

Naciśnij klawisz .

Jak przeglądać ekran główny

Okienka ekranu głównego

Na ekranie głównym można dodawać nowe okienka (maksymalnie siedem) i usuwać

istniejące. Można też zdecydować, które okienko ma być traktowane jako główne.

Jak ustawić okienko jako główne okienko ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym do momentu, gdy

urządzenie zacznie wibrować.

2

Muskaj ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka, które chcesz ustawić

jako główne okienko ekranu głównego, a następnie stuknij pozycję .

Jak dodać panel do ekranu głównego

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie

zacznie wibrować.

2

Aby przejrzeć okienka, muskaj palcem do prawej lub lewej krawędzi ekranu, a

następnie stuknij pozycję .

Jak usunąć okienko z ekranu głównego

1

Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, aż urządzenie

zacznie wibrować.

2

Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby przejść do okienka do usunięcia, a

następnie stuknij pozycję w prawym górnym rogu okienka.

26

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Ustawienia ekranu głównego

Jak odinstalować aplikację z ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym do momentu, gdy

urządzenie zacznie wibrować.

2

Aby przeglądać okienka, muśnij ekran w lewo lub w prawo. Wszystkie aplikacje

możliwe do odinstalowania są oznaczone ikoną .

3

Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję

Usuń.

Jak dostosować rozmiar ikon na ekranie głównym

1

Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je do momentu, gdy

urządzenie zacznie wibrować, a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Rozmiar ikon, a następnie wybierz odpowiednią opcję.