Sony Xperia Z3 - Tło i motywy

background image

Tło i motywy

Wygląd ekranu głównego można dostosować zgodnie z własnym gustem, używając

tapet i motywów.

Jak zmienić tapetę ekranu głównego

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie

zacznie wibrować.

2

Stuknij pozycję

Tapety i wybierz odpowiednią opcję.

30

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ustawić motyw

1

Dotknij pustego obszaru na ekranie Ekran główny i przytrzymaj go, aż urządzenie

zacznie wibrować.

2

Stuknij pozycję

Motywy.

3

Wybierz opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

urządzenia.

Po zmianie motywu tło w niektórych aplikacjach również się zmieni.