Sony Xperia Z3 - Widżety

background image

Widżety

Widżety to drobne aplikacje, których można używać bezpośrednio na ekranie głównym.

Funkcjonują one również jako skróty. Widżet Pogoda umożliwia na przykład sprawdzenie

podstawowych informacji o pogodzie bezpośrednio na ekranie głównym. Stuknięcie tego

28

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

widżetu powoduje natomiast otwarcie pełnej aplikacji Pogoda. Dodatkowe widżety

można pobrać z usługi Google Play™.

Jak dodać widżet do ekranu głównego

1

Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na Ekran główny do momentu, gdy urządzenie

zacznie wibrować, a następnie stuknij

Widżety.

2

Znajdź i stuknij widżet, który chcesz dodać.

Jak zmienić rozmiar widżetu

1

Dotknij widżetu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia

i włączenia wibracji telefonu, a następnie zwolnij widżet. Jeśli zmiana rozmiaru

widżetu jest możliwa, pojawi się wyróżniona ramka z kropkami zmiany rozmiaru.

2

Przeciągnij kropki do środka lub na zewnątrz, aby zmniejszyć lub zwiększyć

widżet.

3

Aby potwierdzić nowy rozmiar widżetu, stuknij dowolne miejsce na ekranie Ekran

główny.

Jak przenieść widżet

Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie powiększony i urządzenie zacznie

wibrować, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

Jak usunąć widżet

Dotknij widżetu i przytrzymaj go, aż zostanie wybrany, a następnie przeciągnij go

do pozycji

Usuń z ekranu głównego.