Sony Xperia Z3 - Eliminacja zakłóceń

background image

Eliminacja zakłóceń

Urządzenie obsługuje współpracę z zestawami słuchawkowymi wyposażonymi w funkcję

eliminacji zakłóceń. Po podłączeniu do urządzenia zestawu słuchawkowego z funkcją

eliminacji zakłóceń można otrzymać dużo lepszą jakość dźwięku, na przykład podczas

słuchania muzyki w hałaśliwym środowisku (w autobusie, pociągu lub samolocie).

Funkcja ta umożliwia również uzyskanie cichego otoczenia do pracy lub nauki.

Aby uzyskać optymalne działanie, zaleca się używanie zestawów słuchawkowych firmy Sony.

Jak korzystać z zestawu słuchawkowego redukującego szumy

1

Podłącz zestaw słuchawkowy redukujący szumy do urządzenia.

2

Na ekranie głównym stuknij pozycję >

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie >

Ustawienia akcesoriów > Eliminacja hałasu, a następnie przeciągnij w prawo

suwak

Eliminacja hałasu.

3

Aby funkcja

Eliminacja hałasu była włączona tylko w trakcie odtwarzania muzyki

lub wideo albo przy aktywnym ekranie, przeciągnij suwak

Tryb oszczędzania

energii w prawo.

4

Aby funkcja

Eliminacja hałasu byłą włączona zawsze wtedy, gdy jest podłączony

zestaw słuchawkowy, przeciągnij suwak

Tryb oszczędzania energii w lewo.

Zestaw słuchawkowy redukujący szumy może nie być dołączony do urządzenia przy zakupie.

Jak dostosować ustawienia do miejsca, w którym występują zakłócenia

1

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym z funkcją

eliminacji zakłóceń.

2

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Ustawienia

akcesoriów > Eliminacja hałasu > Hałaśliwe otoczenie.

4

Wybierz odpowiedni rodzaj hałaśliwego środowiska, a następnie stuknij pozycję

OK.