Sony Xperia Z3 - Adăugarea şi editarea contactelor

background image

Adăugarea şi editarea contactelor

Pentru a adăuga o persoană de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor .

3

Dacă aţi sincronizat persoanele de contact cu unul sau mai multe conturi şi

adăugaţi o persoană de contact pentru prima dată, trebuie să selectaţi contul la

care doriţi să adăugaţi persoana de contact respectivă. Alternativ, atingeţi uşor

Fără copiere de rezervă dacă doriţi să utilizaţi şi să salvaţi această persoană de

contact numai pe dispozitiv.

4

Introduceţi sau selectaţi informaţiile dorite pentru persoana de contact.

5

După ce terminaţi, atingeţi uşor

SALVARE.

După ce selectaţi un cont de sincronizare la pasul 3, acest cont va apărea ca implicit la

următoarea adăugare a unei persoane de contact. Atunci când salvaţi o persoană de contact

într-un anumit cont, acest cont va apărea ca destinaţie implicită de salvare la următoarea

adăugare a unei persoane de contact. Dacă aţi salvat o persoană de contact într-un anumit

cont şi doriţi să-i schimbaţi destinaţia, trebuie să creaţi o persoană de contact nouă şi să

selectaţi alt cont în care s-o salvaţi.

Dacă adăugaţi un semn plus şi codul ţării înaintea unui numărului de telefon al unei persoane

de contact, nu trebuie să editaţi din nou numărul atunci când efectuaţi apeluri din alte ţări.

Pentru a edita o persoană de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor persoana de contact pe care doriţi să o editaţi, apoi atingeţi uşor .

3

Editaţi informaţiile dorite.

4

După ce terminaţi, atingeţi uşor

SALVARE.

Anumite servicii de sincronizare nu vă permit să editaţi detaliile persoanelor de contact.

Pentru a asocia o imagine cu o persoană de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor persoana de contact pe care doriţi să o editaţi, apoi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor

, apoi selectaţi o metodă pentru adăugarea imaginii persoanei de

contact şi editarea acesteia.

4

După adăugarea imaginii, atingeţi uşor

SALVARE.

De asemenea, aveţi posibilitatea să adăugaţi o imagine unei persoane de contact direct din

aplicaţia

Album. Dacă doriţi să adăugaţi o imagine salvată într-un cont online, mai întâi trebuie

să descărcaţi imaginea.

84

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a personaliza tonul de apel pentru o persoană de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor persoana de contact pe care doriţi să o editaţi, apoi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor >

Setare ton apel.

4

Selectaţi o opţiune din listă sau atingeţi uşor pentru a selecta un fişier de muzică

salvat pe dispozitiv, apoi atingeţi uşor

Efectuat.

5

Atingeţi uşor

SALVARE.

Pentru a şterge persoane de contact

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi continuu persoana de contact pe care doriţi să o ştergeţi.

3

Pentru a şterge toate persoanele de contact, atingeţi uşor săgeata în jos pentru a

deschide meniul vertical, apoi selectaţi

Marcare toate.

4

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Ştergere.

Pentru a edita informaţiile de contact despre dvs.

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor

Eu, apoi atingeţi uşor .

3

Introduceţi noile informaţii sau efectuaţi modificările dorite.

4

După ce terminaţi, atingeţi uşor

SALVARE.

Pentru a crea un contact nou dintr-un mesaj text

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeţi uşor

Salvare.

3

Selectaţi o persoană de contact existentă sau atingeţi uşor

Creare contact nou.

4

Editaţi informaţiile despre persoana de contact şi atingeţi uşor

SALVARE.