Sony Xperia Z3 - Blocarea şi deblocarea ecranului

background image

Blocarea şi deblocarea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit şi nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată,

ecranul se întunecă pentru a economisi energia bateriei şi se blochează în mod automat.

Această blocare împiedică acţiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu îl utilizaţi.

Atunci când cumpăraţi dispozitivul, acesta este deja setat cu o blocare de bază a

ecranului prin deplasarea degetului pe ecran. Acest lucru înseamnă că trebuie să

deplasaţi degetul pe ecran în sus pentru a-l debloca. Puteţi schimba ulterior setările de

securitate şi adăuga alte tipuri de blocări. Consultaţi

Blocarea ecranului

la pagina 13.

Pentru a activa ecranul

Apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a bloca ecranul

Când ecranul este activ, apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .