Sony Xperia Z3 - Îmbunătăţirea redării sunetului

background image

Îmbunătăţirea redării sunetului

Puteţi să optimizaţi sunetul emis de dispozitiv prin activarea manuală a setărilor de sunet

cum ar fi Equaliser (Egalizator) şi Surround (Spaţialitate). De asemenea, puteţi activa

opţiunea Dynamic normaliser (Normalizator dinamic) pentru a reduce la minimum

diferenţele de volum dintre melodii sau videoclipuri.

Pentru a îmbunătăţi manual redarea sunetului

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunete și notificări > Setări audio.

3

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul funcţiei

ClearAudio+.

Reglarea manuală a setărilor de sunet

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunete și notificări > Setări audio.

3

Trageţi cursorul de lângă

ClearAudio+ spre stânga.

4

Atingeţi uşor

Efecte sonore > Egalizator.

5

Reglaţi manual setările de sunet trăgând butoanele benzilor de frecvenţă în sus

sau în jos.

Reglarea manuală a setărilor de redare a sunetului nu are niciun efect asupra aplicaţiilor de

comunicare vocală. De exemplu, calitatea sunetului apelurilor vocale nu are de suferit.

Pentru a minimiza diferenţele de volum utilizând normalizatorul dinamic

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunete și notificări > Setări audio.

3

Trageţi spre dreapta cursorul din dreptul funcţiei

Normalizator dinamic.

65

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.