Sony Xperia Z3 - Používanie dátového prenosu pri cestovaní

background image

Používanie dátového prenosu pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na

internet použitím mobilných dát. V tomto prípade si na zariadení budete musieť aktivovať

dátový roaming. Po aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie poplatky.

Odporúčame vám, aby ste si najskôr preštudovali príslušné poplatky za prenos údajov.

Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, budete sa musieť prihlásiť ako vlastník, teda

hlavný používateľ, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového roamingu.

Aktivácia dátových služieb pri roamingu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Údaj. služ. pri roamingu doprava.

Dátový roaming nemôžete aktivovať v prípade, že je prenášanie mobilných dát vypnuté.