Sony Xperia Z3 - Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

background image

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ

1

Zobrazenie zoznamu všetkých e-mailových účtov a posledných priečinkov

2

Hľadanie e-mailových správ

3

Prístup k nastaveniam a možnostiam

4

Zoznam e-mailových správ

5

Napísanie e-mailovej správy

Prevzatie nových e-mailových správ

Keď je otvorený priečinok prijatých e-mailových správ, potiahnite prstom nadol

v zozname správ.

Skôr ako sa pokúsite prevziať nové e-mailové správy, skontrolujte, či máte fungujúce dátové

pripojenie. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť fungujúce dátové pripojenie, nájdete

v časti

Nastavenia internetu a správ MMS

na strane 46.

91

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Čítanie e-mailových správ

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

E-mail a ťuknite na ňu.

3

Ak používate viacero e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava

a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať. Ak chcete skontrolovať všetky e-mailové

účty naraz, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava a ťuknite na položku

Kombin.

prijaté správy.

4

Posúvajte sa medzi prijatými e-mailovými správami nahor alebo nadol. Ak chcete

niektorý z e-mailov čítať, ťuknite naň.

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku

E-mail

a ťuknite na ňu.

2

Ak používate niekoľko e-mailových účtov, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava

a vyberte účet, z ktorého chcete odoslať e-mail.

3

Ťuknite na položku , zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu

a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte aspoň jedného príjemcu.

4

Zadajte predmet e-mailu a text správy a potom ťuknite na položku .

Odpovedanie na e-mailovú správu

1

V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, na ktorú chcete odpovedať,

ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku

Odpovedať alebo Odpov. všetkým.

2

Zadajte odpoveď a potom ťuknite na položku .

Poslanie e-mailovej správy ďalej

1

V prijatých e-mailových správach vyhľadajte správu, ktorú chcete poslať ďalej,

ťuknite na ňu a potom ťuknite na položku

Poslať ďalej.

2

Zadajte meno alebo e-mailovú adresu príjemcu a z rozbaľovacieho zoznamu

vyberte aspoň jedného príjemcu.

3

Zadajte text správy a ťuknite na položku .

Zobrazenie prílohy e-mailovej správy

1

Vyhľadajte e-mailovú správu obsahujúcu prílohu, ktorú chcete zobraziť, a ťuknite

na ňu. E-mailové správy s prílohami sú označené ikonou .

2

Po otvorení e-mailovej správy ťuknite na položku

Načítať. Príloha sa začne

preberať.

3

Po dokončení preberania prílohy ťuknite na položku

Zobraz..

Uloženie e-mailovej adresy odosielateľa do kontaktov

1

Nájdite správu v schránke doručenej pošty a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na meno odosielateľa, na položku

Pridať ku kontaktom a potom na

tlačidlo

OK.

3

Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku

Vytvoriť nový kontakt.

4

V prípade potreby upravte údaje kontaktu a ťuknite na

Uložiť.