Sony Xperia Z3 - Ponuka plochy aplikácie Hudba

background image

Ponuka plochy aplikácie Hudba

Ponuka plochy aplikácie Hudba poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení. Tu si

môžete spravovať svoje albumy a zoznamy skladieb.

96

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Návrat na plochu aplikácie Hudba

2

Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania

3

Prehľadávanie všetkých interpretov

4

Prehľadávanie všetkých albumov

5

Prehľadávanie všetkých skladieb

6

Prehľadávanie hudobnej knižnice a filtrovanie podľa interpreta, albumu alebo názvu skladby

7

Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb

8

Prehrávanie zdieľanej hudby na inom zariadení

9

Zobrazenie všetkých objednaných a prevzatých súborov v aplikácii kanálu Podcast

10 Otvorte ponuku nastavení pre aplikáciu Hudba

11 Otvorenie ponuky nastavení pre aplikáciu Hudba

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite

na ňu.

2

Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.

Návrat na plochu aplikácie Hudba

Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na položku

Domov.

Otvorte ponuku plochy aplikácie Hudba a ťuknite na obrazovku napravo od

ponuky.

Odstránenie skladby

1

V ponuke plochy aplikácie Hudba vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.

2

Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom ťuknite na položku

Odstrániť

v zobrazenom zozname.

3

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku

Odstrániť.