Sony Xperia Z3 - Snímanie fotografie obrazovky

background image

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia Snímky obrazovky sa

automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Vytvorenie snímky obrazovky

1

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí dialógové okno.

2

Ťuknite na položku .

Snímku obrazovky môžete vytvoriť aj súčasným stlačením a podržaním tlačidla napájania

a tlačidla nadol na nastavenie hlasitosti. Po vytvorení snímky obrazovky môžete tlačidlá pustiť.

Zobrazenie snímky obrazovky

Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú

chcete zobraziť.

Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.