Sony Xperia Z3 - Účty viacerých používateľov

background image

Účty viacerých používateľov

Zariadenie podporuje účty viacerých používateľov, takže jednotliví používatelia sa môžu

v zariadení prihlasovať samostatne a používať ho. Účty viacerých používateľov sú

výhodné v prípadoch, keď zariadenie zdieľate s inými ľuďmi alebo ak zariadenie niekomu

požičiate, aby ho mohol chvíľu používať. Používateľ, ktorý nastaví zariadenie ako prvý, sa

stáva jeho vlastníkom. Iba vlastník má možnosť spravovať účty ostatných používateľov.

Okrem účtu vlastníka existujú dva rôzne typy účtov:

Bežný používateľ: Tento typ účtu je vhodný pre niekoho, kto zariadenia pravidelne

používa.

Používateľ – hosť: Možnosť hosťovského účtu zapnite pre osobu, ktorá chce zariadenie

používať iba dočasne.

Niektoré funkcie má k dispozícii len vlastník. Iba vlastník napríklad môže získať prístup ku karte

SD.

Informácie o bežnom používateľskom účte

Pridaním bežných používateľských účtov umožníte rôznym používateľom mať odlišné

plochy, tapety a všeobecné nastavenia. Získajú tiež samostatný prístup k aplikáciám

a pamäťovému ukladaciemu priestoru na súbory, napríklad hudbu a fotografie. Do

zariadenia môžete pridať až tri bežné používateľské účty.

64

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie bežného používateľského účtu

1

Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie

nastavil ako prvý.

2

Na ploche ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Používatelia > Pridať používateľa a ťuknite na

ne.

4

Ťuknite na položku

OK. Vytvorí sa nový účet.

5

Ťuknite na položku

NASTAVIŤ TERAZ. Obrazovka sa zamkne a v pravom

hornom rohu sa zobrazí ikona predstavujúca novopridaného používateľa.

6

Potiahnutím prstom nahor odomknite obrazovku.

7

Podľa pokynov na obrazovke nastavte účet pre používateľa.

V prípadoch, kedy si osoba používajúca nový účet chce nastaviť účet, no v danej chvíli tak

nemôže urobiť, môžete ťuknúť na položku

TERAZ NIE v kroku 5. Keď bude používateľ

k dispozícii, môže vybrať možnosť

Používatelia v časti Nastavenia a zobraziť si tak nový účet,

ktorý sa zobrazí ako

Nový používateľ. Stačí ťuknúť na účet a dokončiť jeho nastavenie

pomocou pokynov.

Bežný používateľský účet môžete pridať aj zo stavového riadka na každej obrazovke. Stačí

stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku

Pridať používateľa.

Povolenie telefonovať pre bežného používateľa

1

Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.

2

Na ploche ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Používatelia.

4

Ťuknite na položku vedľa mena konkrétneho používateľa, potom posuňte

jazdec vedľa položky

Zapnúť telefonické hovory doprava.

Odstránenie bežného používateľského účtu zo zariadenia

1

Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník.

2

Na ploche ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Používatelia.

4

Ťuknite na ikonu vedľa mena používateľa, ktorého chcete odstrániť, a potom na

položky

Odstrániť používateľa > Odstrániť.

Informácie o hosťovskom používateľskom účte

Ak chce niekto používať vaše zariadenie iba dočasne, môžete tomuto používateľovi

povoliť hosťovský účet. V hosťovskom režime sa zariadenie spustí ako novonainštalovaný

systém, ktorý obsahuje iba predinštalované aplikácie. Keď hosť skončí s používaním

zariadenia, môžete reláciu vymazať, aby mohol ďalší hosť začať odznova. Hosťovský

používateľský účet je predinštalovaný a nedá sa odstrániť.

Aktivácia hosťovského používateľského účtu

1

Skontrolujte, či ste sa prihlásili ako vlastník, teda používateľ, ktorý zariadenie

nastavil ako prvý.

2

Na ploche ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Používatelia > Hosť a ťuknite na ne.

Hosťovský používateľský účet môžete aktivovať aj zo stavového riadka na každej obrazovke.

Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol, ťuknúť na ikonu používateľa a potom na

položku

Pridať hosťa.

Umožnenie používateľovi, ktorý je hosť, uskutočňovať hovory

1

Skontrolujte, či ste prihlásení ako vlastník.

2

Na ploche ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Používatelia a ťuknite na ne.

4

Ťuknite na položku vedľa možnosti

Hosť, potom posuňte jazdec vedľa položky

Zapnúť telefonické hovory doprava.

65

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vymazanie dát z relácie hosťa

1

Skontrolujte, či ste prihlásení do hosťovského účtu.

2

Na ploche ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Používatelia a ťuknite na ne.

4

Vyhľadajte položku

Odstrániť hosťa a ťuknite na ňu.

5

Ťuknite na položku

Odstrániť.

Reláciu hosťa môžete tiež vymazať zo stavového riadka na ľubovoľnej obrazovke. Musíte byť

však prihlásení do hosťovského účtu. Stačí stavový riadok posunúť dvomi prstami nadol,

ťuknúť na ikonu používateľa a potom na položku

Odstrániť hosťa.

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

Prepínanie medzi účtami viacerých používateľov

1

Ak chcete zobraziť zoznam používateľov, dvomi prstami posuňte stavový riadok

nadol a ťuknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu obrazovky.

2

Ťuknite na ikonu predstavujúcu používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť.

Zobrazí sa obrazovka uzamknutia pre daný používateľský účet.

Keď prepnete na hosťovský účet a chcete predchádzajúcu reláciu vymazať, ťuknite na

položku

Začať odznova. Ak chcete v predchádzajúcej relácii pokračovať, ťuknite na položku

Áno, pokračovať.

Každý používateľ si môže nastaviť vlastnú obrazovku uzamknutia. Informácie nájdete v časti

Zamknutie obrazovky

na strane 12.

Nastavenia pre účty viacerých používateľov

V zariadeniach s viacerými používateľmi existujú tri rôzne typy nastavení:

Nastavenia, ktoré môže zmeniť ktorýkoľvek používateľ a ovplyvňujú všetkých

používateľov. Patria k nim napríklad nastavenia jazyka, Wi-Fi, lietadlového režimu, NFC a

Bluetooth®.

Nastavenia, ktoré majú vplyv iba na účet individuálneho používateľa. Patrí k nim napríklad

automatická synchronizácia dát, zámok obrazovky, rôzne pridané účty či tapeta.

Nastavenia, ktoré vidí iba vlastník a ovplyvňujú všetkých používateľov, napríklad

nastavenia siete VPN.

66

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.