Sony Xperia Z3 - Nastavenie obrazovky

background image

Nastavenie obrazovky

Úprava jasu obrazovky

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Displej > Úroveň jasu a ťuknite na ne.

3

Posunutím jazdca upravte jas.

Znížením úrovne jasu sa zvýši výdrž batérie.

58

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Iné zvuky a ťuknite na

ne.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Vibrovanie pri dotyku doprava. Keď ťuknete na

výberové tlačidlá a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Displej > Režim spánku.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete

zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení

režimu spánku.

Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Displej > Inteligentné podsvietenie a ťuknite na

ne.

3

Posuňte jazdec doprava.

Pripnutie obrazovky

Pomocou pripnutia obrazovky môžete nastaviť, aby sa v zariadení zobrazovala len

obrazovka konkrétnej aplikácie. Ak napríklad hráte hru a náhodou sa dotknete

navigačného tlačidla Domov, funkcia pripínania obrazovky zabráni minimalizácii aktívnej

obrazovky hernej aplikácie. Túto funkciu môžete použiť aj vtedy, keď zariadenie niekomu

požičiate a chcete mu sťažiť prístup k viac než jednej aplikácii. Ak zariadenie napríklad

požičiate niekomu, kto chce fotografovať, môžete pripnúť obrazovku aplikácie

Fotoaparát, aby sa nedalo jednoducho používať iné aplikácie, napríklad E-mail.

Pripnutie obrazovky nie je bezpečnostnou funkciou a používateľom nedokáže úplne zabrániť

zrušiť pripnutie obrazovky a prehrabávať sa vo vašom zariadení. Na ochranu dát treba

v zariadení nastaviť vyžadovanie kódu PIN zámku obrazovky, hesla alebo vzoru pred zrušením

pripnutia obrazovky.

Aktivácia pripnutia obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Pripnutie obrazovky a ťuknite

na ne.

3

Posuňte jazdec doprava.

4

Ak ste v zariadení nenastavili žiaden vzor, PIN kód ani heslo na zamknutie

obrazovky, posuňte jazdec vedľa položky

Pri rušení pripnutia zamknúť zariad.

doprava a potom vyberte niektorú z možností. Ak už máte zámok obrazovky

aktivovaný, posunutím jazdca aktivujte po aktivácii pripnutia obrazovky príslušnú

možnosť zabezpečenia.

Vzor, PIN kód alebo heslo nie sú na fungovanie pripnutia obrazovky povinné.

Pripnutie obrazovky

1

V zariadení musí byť aktivované pripnutie obrazovky.

2

Otvorte niektorú aplikáciu a prejdite na obrazovku, ktorú chcete pripnúť.

3

Ťuknite na položku .

4

Ak chcete zobraziť ikonu pripnutia obrazovky , potiahnite prstom smerom nahor.

5

Ťuknite na položku .

6

V zobrazenom automaticky otváranom okne ťuknite na položku

Rozumiem.

59

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zrušenie pripnutia obrazovky

1

Na pripnutej obrazovke sa naraz dotknite tlačidiel a a podržte ich.

2

Obe tlačidlá uvoľnite.

Ak ste pri aktivovaní funkcie pripnutia obrazovky označili možnosť zabezpečenia, musíte

najprv zadať vzor, PIN kód alebo heslo na odomknutie zariadenia, až potom možno zrušiť

pripnutie obrazovky.