Sony Xperia Z3 - O tejto používateľskej príručke

background image

O tejto používateľskej príručke

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na produkt

Xperia™ Z3 so softvérovou verziou

Android™ 6.0. Ak nie ste si istí, akú verziu softvéru máte v zariadení, môžete to zistiť cez

ponuku nastavení.

Aktualizácie systému a aplikácií môžu funkcie vo vašom zariadení prezentovať iným

spôsobom, než sa uvádza v tejto používateľskej príručke. Aktualizácia nemusí mať vplyv na

verziu systému Android™. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v časti

Aktualizácia zariadenia

na strane 37.

Zistenie softvérovej verzie zariadenia

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte

Nastavenia > Informácie o telefóne > Verzia softvéru Android™.

Obmedzenia služieb a funkcií

Niektoré služby a funkcie opísané v tejto používateľskej príručke nemusia mať podporu

vo všetkých krajinách alebo oblastiach, ani vo všetkých sieťach a u všetkých

poskytovateľov služieb. Medzinárodné tiesňové číslo v sieti GSM sa môže použiť vždy a

vo všetkých krajinách, oblastiach, sieťach a u všetkých poskytovateľov služieb za

predpokladu, že zariadenie je pripojené k mobilnej sieti. Od svojho sieťového operátora

alebo poskytovateľa služieb získate informácie o dostupnosti konkrétnej služby alebo

funkcie a či sa na ňu vzťahujú ďalšie poplatky za prístup alebo používanie.
Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré opisuje táto príručka, môže byť

potrebný prístup na internet. Keď svoje zariadenie pripojíte k internetu, môžu sa vám

účtovať poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje

poskytovateľ bezdrôtových služieb.