Sony Xperia Z3 - Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

background image

Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI

(International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia).

Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď

budete kontaktovať služby podpory Xperia™ Care alebo keď budete potrebovať

zariadenie zaregistrovať. Ak vám zariadenie ukradnú, niektorí poskytovatelia siete môžu

použitím tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine.

18

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie čísla IMEI

1

Vyberte kryt zásuvky na kartu SD.

2

Pomocou pera s ostrým hrotom alebo podobného predmetu zatlačte pamäťovú

kartu dovnútra a potom ju rýchlo uvoľnite.

3

Ťahajte pamäťovú kartu smerom von a úplne ju vyberte.

4

Zasuňte necht alebo ostrý predmet, napríklad pero, do otvoru v paneli

s označením a panel vytiahnite. Nájdete na ňom číslo IMEI.

Číslo IMEI si môžete pozrieť aj tak, že otvoríte číselník telefónu a zadáte číslo

*#06#

.

Zobrazenie čísla IMEI prostredníctvom nastavení zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav > Informácie o

kóde IMEI a ťuknite na ne.