Sony Xperia Z3 - Baterija in upravljanje porabe

background image

Baterija in upravljanje porabe

Naprava ima vgrajeno baterijo. Poraba baterije je odvisna od uporabljenih funkcij. Če

želite podaljšati čas delovanja baterije, upoštevajte te nasvete:

Spremljajte stanje porabe baterije.

Upoštevajte splošne namige za uporabo, da izboljšajte zmogljivost baterije.

Uporabljajte način za varčevanje z energijo.
V vaši napravi so na voljo funkcija za varčevanje z energijo baterije in funkcije za

varčevanje z energijo sistema Android, s katerima lahko zmanjšate porabo baterije.

Funkcije za varčevanje z energijo sistema Android se izvajajo v ozadju, funkcijo za

varčevanje z energijo baterije pa lahko aktivirate ali dezaktivirate sami.
Funkcije za varčevanje z energijo omejujejo prenos podatkov v ozadju, da prihranijo

energijo, zato lahko to možnost izvzamete v meniju »Optimizacija baterije«, če te funkcije

ne želite uporabiti za svoj program.

S posodobitvami sistema se lahko načini za varčevanje z energijo, ki so na voljo v vaši

napravi, spremenijo.

Prikaz namigov, povezanih s porabo baterije, ocenjenega časa in varčevanja z

energijo

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Baterija. Prikaže se pregled podatkov o porabi

baterije v odstotkih in predviden čas delovanja baterije.

3

Tapnite

POKAŽI PORABO BATERIJE, da prikažete seznam funkcij in storitev, ki

so porabili energijo baterije od zadnjega polnjenja. Tapnite element, da pridobite

informacije o tem, kako zmanjšati porabo baterije.

V možnosti

Nastavitve > Baterija lahko konfigurirate, aktivirate in dezaktivirate načine

varčevanja z energijo.

Prikaz porabe baterije za programe

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Programi.

3

Izberite program in si oglejte porabo baterije v razdelku

Poraba baterije.

Splošni namigi za uporabo za izboljšanje zmogljivosti baterije.

Upoštevajte te nasvete in izboljšali boste učinkovitost delovanja baterije:

Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona. Glejte

Nastavitve zaslona

na strani 58.

Izklopite funkcije Bluetooth®, Wi-Fi in lokacijske storitve, če jih ne potrebujete.

Če ste v območju, kjer je pokritost z omrežjem slaba ali je sploh ni, izklopite

napravo ali uporabite način letenja. V nasprotnem primeru naprava vedno znova

išče razpoložljiva omrežja, kar porablja energijo.

Namesto da bi v tujini gostovali v tujem omrežju, uporabite omrežje Wi-Fi.

Gostovanje v tujem omrežju pomeni iskanje domačega omrežja, zaradi česar je

baterija dodatno obremenjena, saj mora naprava oddajati z višjo izhodno močjo.

Glejte

Wi-Fi

na strani 47.

Spremenite nastavitve sinhronizacije za e-pošto, koledar in stike; glejte

Sinhroniziranje spletnih računov

na strani 54.

Preverite programe z višjo porabo baterije in upoštevajte namige za varčevanje z

energijo, ki so za te programe na voljo v napravi.

Spremenite raven obvestil za program; glejte

Obvestila

na strani 29.

Izklopite dovoljenje za skupno rabo lokacije za program; glejte

Nastavitve

programov

na strani59.

Odstranite programe, ki jih ne uporabljate; glejte

Zaslon s programi

na strani 25.

Za poslušanje glasbe uporabite originalno napravo za prostoročno uporabo

Sony™. Prostoročne naprave porabijo manj baterije kot zvočniki naprave.

Občasno znova zaženite napravo.

36

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Optimizacija baterije

Optimizacija baterije je zmogljiv in uporaben vdelan način, ki podaljša čas delovanja

baterije tako, da znatno zmanjša porabo baterije, ko naprave ali določenih programov ne

uporabljate.
Ta način začasno onemogoči omrežne dejavnosti, ki porabljajo veliko energije baterije,

kot so lokacijske storitve, sinhroniziranje in iskanje omrežij Wi-Fi v ozadju, če naprave dalj

časa ne uporabljate.
To ne vpliva na telefonske klice in pošiljanje sporočil SMS.
Funkcije optimizacije baterije ne morete onemogočiti, vendar lahko izvzamete določene

programe.

Izločanje določenih programov iz postopka optimizacije

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Baterija.

3

Tapnite in izberite

Optimizacija akumulatorja. Odpre se seznam programov, ki

niso optimizirani.

4

Če želite dodati programe na ta seznam ali jih z njega odstraniti, tapnite

Programi

in na seznamu izberite program oziroma prekličite njegov izbor, če želite urediti

nastavitve glede optimizacije tega programa.

5

Seznam programov, ki niso optimizirani, se posodobi v skladu z vašimi

nastavitvami.

V meniju

Programi lahko Optimizacija akumulatorja konfigurirate tako, da tapnete .

Varčevanje z baterijo

Varčevanje z energijo akumulatorja je zmogljiva funkcija za podaljševanje delovanja

baterija, saj optimizira storitve, ki porabljajo baterijo, na primer tresenje, lokacijske storitve

in večino podatkov v ozadju. Lahko jo vključite ročno ali določite, da se samodejno

vključi, ko je dosežen določen odstotek stanja pripravljenosti baterije.

Varčevanje z

energijo akumulatorja se izključi, ko se vaša naprava polni.

Vklop in izklop varčevanja z baterijo

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Poraba baterije.

3

Tapnite in izberite

Varčevanje z energijo akumulatorja.

4

Tapnite stikalo za vklop in izklop. se prikaže v vrstici stanja, ko je ta način

aktiviran.
Če želite, da se bo vklopi samodejno, tapnite

Samodejni vklop in izberite prednostno

možnost.