Sony Xperia Z3 - Razvrščanje e-poštnih sporočil

background image

Razvrščanje e-poštnih sporočil

Razvrščanje e-poštnih sporočil

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

E-pošta.

3

Če uporabljate več e-poštnih računov, povlecite levi rob zaslona na desno in

izberite račun, ki ga želite razvrstiti. Če želite hkrati razvrstiti vse svoje e-poštne

račune, povlecite levi rob zaslona na desno in tapnite

Vse mape »Prejeto«.

4

Tapnite , nato tapnite

Razvrsti.

5

Izberite možnost razvrščanja.

90

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Iskanje e-pošte

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost

E-

pošta.

2

Če uporabljate več e-poštnih računov, povlecite levi rob zaslona na desno in

izberite račun, ki ga želite preiskati. Če želite hkrati preiskati vse svoje e-poštne

račune, povlecite levi rob zaslona na desno in tapnite

Vse mape »Prejeto«.

3

Tapnite .

4

Vnesite iskano besedilo in tapnite na tipkovnici.

5

Rezultat iskanja je naveden na seznamu, ki je urejen po datumu. Tapnite e-poštno

sporočilo, ki ga želite odpreti.

Pregledovanje map e-poštnega računa

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite

E-pošta.

2

Levi rob zaslona povlecite na desno in izberite račun, ki ga želite preveriti.

3

V razdelku, ki ga želite preveriti, izberite možnost

Pokaži vse mape.

Brisanje e-poštnega sporočila

V prejeti e-pošti sporočilo, ki ga želite izbrisati, podrsajte v desno.

Premikanje e-poštnega sporočila v drugo mapo

1

V prejeti e-pošti sporočilo, ki ga želite premakniti, podrsajte v levo.

2

Tapnite

Premakni, nato pa izberite mapo.